40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dot. m.in. zmian w zakresie: ograniczników prędkości, odczytu wskazań drogomierzy po ich wymianie, odstępstw od warunków technicznych pojazdów)

źródło: legislacja.rcl.gov.pl