40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Prezes Adam Klus
Wiceprezes Zdzisław Niedziela
Wiceprezes Janusz Peszak
Skarbnik Grzegorz Wincowski
Sekretarz Krzysztof Klausa
Członek Rafał Kacperczyk
Członek Adam Siekierka
Członek Zbigniew Szarzyński
Członek Robert Owsiański
     
KOMISJA REWIZYJNA
 Przewodniczący Marian Dzieciuch
 Wiceprzewodniczący Andrzej Sadowski
 Członek Jerzy Pomorski
     
SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący Andrzej Piekiełko
Wiceprzewodniczący Edward Krężel
Członek Leszek Bijak
Członek Eugeniusz Fusy
Członek Maciej Krzewski
Członek Mieczysław Tura
Członek Adam Wójcik