40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (data ogłoszenia: 2014-10-01).

źródło: www.sejm.gov.pl