40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Szkolenie z kalkulacji kosztów naprawy w systemie DAT - 21.02.2023 (online)

Szkolenie z kalkulacji kosztów naprawy w systemie DAT - 21.02.2023 (online)

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 2023r zmarł nasz kolega Andrzej Barnaś

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 2023r zmarł nasz kolega Andrzej Barnaś. Zgodnie z wolą zmarłego informacja o śmierci została przekazana przez rodzinę do sekretariatu Stowarzyszenia Poleksmot po pogrzebie.

Komunikat w/s opłat abonamentowych z tytułu korzystania z systemów KKN i WWR

Komunikat w/s opłat abonamentowych z tytułu korzystania z systemów KKN i WWR

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Seminarium: „WYBÓR METODY WYLICZENIA UBYTKU WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU PO KOLIZJI”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Automobilklub Polski organizują seminarium:  „WYBÓR METODY WYLICZENIA UBYTKU WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU PO KOLIZJI”. Seminarium odbędzie się w dniu 23.02.2023r. w trybie stacjonarnym (dopuszcza się możliwość udziału zdalnego), w siedzibie Automobilklubu Polski w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 127 sala 208 II piętro.

Agenda seminarium

Zgłoszenie na seminarium

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Legitymacje Poleksmot

Legitymacje Poleksmot - komunikat

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego w sprawie rabatów na części

Uchwała Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem w sprawie rabatów na części

źródło: www.sn.pl

Uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego w sprawie rabatów na części

źródło: www.zds.org.pl

Rozporządzenie MI zmieniające rozporządzenie w/s warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

źródło: www.sejm.gov.pl

Interpelacja w/s rozważenia wprowadzenia zmian legislacyjnych dot. regulacji prawnych w kwestii odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

Interpelacja nr 37830 do ministra sprawiedliwości, ministra finansów, ministra infrastruktury w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących regulacji prawnych w kwestii obliczania wysokości odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

źródło: www.pim.pl

Interpelacja nr 37830

źródło: www.sejm.gov.pl

XV Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 2022 - prezentacje

XV Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 2022 - prezentacje

źródło: www.forumubezpieczen.com

Interpelacja w/s rozważenia możliwości wprowadzenia uregulowań prawnych w przedmiocie rynku odszkodowawczego

Interpelacja nr 37831 do ministra infrastruktury, ministra rozwoju i technologii, ministra sprawiedliwości w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia uregulowań prawnych w przedmiocie rynku odszkodowawczego

żródło: www.pim.pl

Interpelacja nr 37831

źródło: www.sejm.gov.pl

Interpelacja w/s rozważenia możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych dot. prawnego uregulowania rzeczoznawstwa samochodowego

Interpelacja nr 37829 do ministra sprawiedliwości, ministra finansów, ministra infrastruktury w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących prawnego uregulowania rzeczoznawstwa samochodowego w zakresie likwidacji szkód samochodowych oraz opiniowania przez biegłych sądowych w przedmiotowej materii.

źródło: www.pim.pl

Interpelacja nr 37829

źródło: www.sejm.gov.pl