40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Strona internetowa OMRT

Została uruchomiona strona internetowa OMRT: http://www.omrt.org.pl/

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości - dot. cofania drogomierzy w pojazdach mechanicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości - dot. cofania drogomierzy w pojazdach mechanicznych

źródło: www.premier.gov.pl

Dane dot. szkód istotnych będą dostępne w "Historii pojazdu"

Odpowiedź Ministra Cyfryzacji na interpelacje w sprawie systemu "Historia pojazdu" i bazy danych UFG (interpelacja nr 20585)

źródło: www.sejm.gov.pl

TSUE: samochód nie wyrejestrowany, choć nieużywany, musi posiadać obowiązkową polisę OC

TSUE: samochód nie wyrejestrowany, choć nieużywany, musi posiadać obowiązkową polisę OC

źródło: www.rf.gov.pl

Bezpłatne seminarium: Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT ? i jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego ?

Bezpłatne seminarium: Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT ? i jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego ?

źródło: www.pim.pl

Rekomendacje techniczne OMRT – działania upowszechniające

Rekomendacje techniczne OMRT – działania upowszechniające

źródło: zds.org.pl

Koszyk AZT: Związek i inne organizacje tworzące OMRT wystąpiły do Komisji Nadzoru Finansowego o interpretację wytycznych

Koszyk AZT: Związek i inne organizacje tworzące OMRT wystąpiły do Komisji Nadzoru Finansowego o interpretację wytycznych

źródło: zds.org.pl

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (dot. filtrów DPF)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (dot. filtrów cząstek stałych DPF)

Projekt - druk nr 2699

Opinia Prokuratorii Generalnej RP i Sądu Najwyższego

źródło: www.sejm.gov.pl

PIM: "kontrowersyjne seminarium z udziałem AZT"

PIM: "kontrowersyjne seminarium z udziałem AZT"

źródło: www.pim.pl

Rekomendacje OMRT

Pierwsze rekomendacje OMRT przyjęte

Komunikat nr 1 OMRT

źródło: zds.org.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

źródło: legislacja.rcl.gov.pl