40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

BOMIS - kurs: "Jak pełnić funkcję biegłego sądowego"

BOMIS - kurs: "Jak pełnić funkcję biegłego sądowego"

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Z teczki szkodowej Prawnika PIM: Odpowiednia stawka za roboczogodzinę prac mechaniczno-blacharskich i lakierniczych

Z teczki szkodowej Prawnika PIM: Odpowiednia stawka za roboczogodzinę prac mechaniczno-blacharskich i lakierniczych

źródło: www.pim.pl

Szkolenie z kalkulacji kosztów naprawy w systemie DAT - 12.04.2022 (online)

Szkolenie z kalkulacji kosztów naprawy w systemie DAT - 12.04.2022 (online)

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

STUDIA PODYPLOMOWE NOWOCZESNE RZECZOZNAWSTWO MOTORYZACYJNE

STUDIA PODYPLOMOWE NOWOCZESNE RZECZOZNAWSTWO MOTORYZACYJNE

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Konferencja - "Bezpieczny pojazd bezpieczny pasażer"

Konferencja - "Bezpieczny pojazd bezpieczny pasażer" 17-18.05.2022

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Oświadczenie ws. REKOMENDACJI KNF złożone przez senatorów na 37. posiedzeniu Senatu w dniu 16 lutego 2022r.

Oświadczenie ws. REKOMENDACJI KNF złożone przez senatorów na 37. posiedzeniu Senatu w dniu 16 lutego 2022r.

źródło: www.pim.pl

ZDS przedstawił swoje poprawki w do projektu Rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych

ZDS przedstawił swoje poprawki w do projektu Rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych

źródło: www.zds.org.pl

Szkolenie z kalkulacji kosztów naprawy w systemie DAT - 08.03.2022 (online)

Szkolenie z kalkulacji kosztów naprawy w systemie DAT - 08.03.2022 (online)

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Interpelacja nr 31599 do ministra finansów w sprawie niezagwarantowania należytej ochrony poszkodowanym i braku przeciwdziałania nadużyciom rynkowym w wytycznych KNF dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych

Interpelacja nr 31599 do ministra finansów w sprawie niezagwarantowania należytej ochrony poszkodowanym i braku przeciwdziałania nadużyciom rynkowym w wytycznych KNF dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych

źródło: www.sejm.gov.pl

Po zawiadomieniu ZDS w związku z działaniami PZU Prezes UOKiK „obserwuje sytuację na rynku”

Po zawiadomieniu ZDS w związku z działaniami PZU Prezes UOKiK „obserwuje sytuację na rynku”

źródło: www.zds.org.pl

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na asystentów oraz rzeczoznawców Stowarzyszenia - 04.03.2022

Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Kwalifikacyjna informują, że rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na asystentów oraz rzeczoznawców Stowarzyszenia, odbędą się w dniu 4 marca 2022 roku (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia, w Katowicach ul. Kawek 2b/6, o godzinie 10:00

Jednocześnie przypominamy o spełnieniu wymagań w stosunku do kandydatów na rzeczozawców, szczegółowo opisanych w komunikacie Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia z dnia 22.09.2021r.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Szkolenie z kalkulacji kosztów naprawy w systemie DAT - 08.02.2022 (online)

Szkolenie z kalkulacji kosztów naprawy w systemie DAT - 08.02.2022 (online)

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot