40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rzecznik Finansowy wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

Rzecznik Finansowy wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

źródło: www.rf.gov.pl

Interpelacja nr 8820 w sprawie utworzenia zespołu ds. efektywnej ochrony przed nieprawidłowościami przy likwidacji szkód komunikacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości

Interpelacja nr 8820 w sprawie utworzenia zespołu ds. efektywnej ochrony przed nieprawidłowościami przy likwidacji szkód komunikacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości

źródło: www.pim.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych (dot. m.in. drogowej kontroli technicznej oraz odczytu wskazań drogomierza)

żródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego.

źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Poleksmot 2020

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Poleksmot zostało zwołane na dzień 11 lipca 2020 roku o godz. 10:45 (I termin) oraz 11:00 (II termin) w Centrum Konferencyjnym SILESIAN w Katowicach przy ul. Szybowcowej 1A.

Do pobrania: informacja dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Poleksmot - 2020

Informujemy, że: informacje dot. walnego zebrania; porządek obrad; projekty uchwał oraz regulamin WZC 2020 można pobrać w "Menu Użytkownika" w zakładce "Walne Zebranie Członków 2020", po zalogowaniu.

Regulaminy komisji skrutacyjno mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków można pobrać w "Menu Użytkownika" w zakładce "Regulaminy Poleksmot", po zalogowaniu.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców, asystentów i aplikantów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców, asystentów i aplikantów chętnych do odbycia stażu w Stowarzyszeniu POLEKSMOT.

Z uwagi na sytuacje epidemii oraz ograniczenia czasowe, nie ma możliwości zgłaszania nowych kandydatów poza osobami, które zostały już zgłoszone na początku bieżącego roku.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Szykują się kłopoty z autami zastępczymi. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza

Szykują się kłopoty z autami zastępczymi. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza

żródło: www.zds.org.pl

Odczyt wskazań drogomierzy - pomyłki przy odczytach oraz planowane zmiany w przepisach

Kontrole liczników nie we wszystkich autach - będą zmiany

Błędnie spisują stan liczników w samochodach. Niewinni właściciele aut do więzienia ?

źródło: www.auto-swiat.pl

Cofnięty licznik samochodu? Prawda może być zupełnie inna

Cofnięty licznik samochodu? Prawda może być zupełnie inna

źródło: www.wp.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - dotyczy urządzeń transportu osobistego (projekt z dnia 12-05-2020; data opublikowania 14-05-2020)

źródło: legislacja.rcl.gov.pl

SDCM i ZRP po liście ZDS koryguje swoje stanowisko w/s części używanych do napraw powypadkowych

Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych i Związek Rzemiosła Polskiego po liście ZDS koryguje swoje stanowisko w sprawie części używanych do napraw powypadkowych

źródło: www.zds.org.pl

Stanowisko ZDS wobec porozumienia ZRP i SDCM

Stanowcze stanowisko ZDS wobec porozumienia OKRM Związku Rzemiosła Polskiego i Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych

źródło: www.zds.org.pl