40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Kolejne wezwania do zmian w AC komunikacyjnym

Kolejne wezwania do zmian w AC komunikacyjnym

źródło: www.rf.gov.pl

Brak obowiązku wożenia prawa jazdy od 5 grudnia 2020

Brak obowiązku wożenia prawa jazdy od 5 grudnia 2020

źródło: www.zds.org.pl

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców, asystentów i aplikantów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 października 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców, asystentów i aplikantów chętnych do odbycia stażu w Stowarzyszeniu POLEKSMOT.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia do końca września.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

źródło: www.sejm.gov.pl

Dostęp online i korzystanie z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów – nowe rozwiązanie UFG i MC dla rynku ubezpieczeniowego

Dostęp online i korzystanie z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów – nowe rozwiązanie UFG i Ministerstwa Cyfryzacji dla rynku ubezpieczeniowego

źródło: www.ufg.pl

Rzecznik Finansowy wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

Rzecznik Finansowy wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

źródło: www.rf.gov.pl

Interpelacja nr 8820 w sprawie utworzenia zespołu ds. efektywnej ochrony przed nieprawidłowościami przy likwidacji szkód komunikacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości

Interpelacja nr 8820 w sprawie utworzenia zespołu ds. efektywnej ochrony przed nieprawidłowościami przy likwidacji szkód komunikacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości

źródło: www.pim.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych (dot. m.in. drogowej kontroli technicznej oraz odczytu wskazań drogomierza)

żródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego.

źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Poleksmot 2020

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Poleksmot zostało zwołane na dzień 11 lipca 2020 roku o godz. 10:45 (I termin) oraz 11:00 (II termin) w Centrum Konferencyjnym SILESIAN w Katowicach przy ul. Szybowcowej 1A.

Do pobrania: informacja dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Poleksmot - 2020

Informujemy, że: informacje dot. walnego zebrania; porządek obrad; projekty uchwał oraz regulamin WZC 2020 można pobrać w "Menu Użytkownika" w zakładce "Walne Zebranie Członków 2020", po zalogowaniu.

Regulaminy komisji skrutacyjno mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków można pobrać w "Menu Użytkownika" w zakładce "Regulaminy Poleksmot", po zalogowaniu.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot