40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wdrażający dyrektywę 2014/45/UE

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wdrażający dyrektywę 2014/45/UE:

- pismo przewodnie

- projekt ustawy

- załączniki - akty wykonawcze ZIP

źródło: www.patronat.pl

Likwidacja szkód jest w całości zwolniona z podatku VAT

Likwidacja szkód jest w całości zwolniona z podatku VAT

źródło: www.gazetaprawna.pl

SN rozstrzygnął problem tzw. niedoubezpieczenia

Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem tzw. niedoubezpieczenia

źródło: www.rf.gov.pl

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym - druk nr 819

źródło: www.sejm.gov.pl

Szkolenie - "Wprowadzenie do wyceny wartości środków technicznych"

Uprzejmie informujemy, że kolejne szkolenia dla członków Stowarzyszenia Poleksmot z tematyki: "Wprowadzenie do wyceny wartości środków technicznych", planowane są w dniach 29÷30 października oraz 3÷4 grudnia 2016r.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia Poleksmot.

Do pobrania: zakres szkolenia, warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz proponowane terminy szkoleń.

Derogacja VAT

Derogacja VAT

źródło: www.samar.pl

Obwieszczenie MIiB z dnia 2 czerwca 2016 r. w/s ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MI w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (data ogłoszenia: 18.07.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Stanowisko Ministra Finansów w/s podatku VAT od usług świadczonych przez biegłych sądowych

Stanowisko Ministra Finansów w/s podatku VAT od usług świadczonych przez biegłych sądowych

źródło: www.warszawapraga.so.gov.pl

Sprawdź historię swojego OC

Sprawdź historię swojego OC

źródło: www.sprawdzoc.pl

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w/s ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (data ogłoszenia: 23.06.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl