40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rozporządzenie MIiB zmieniające rozporządzenie w/s rejestracji i oznaczania pojazdów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (data ogłoszenia: 29.12.2015r.)

źródło: www.sejm.gov.pl

Biegli sądowi

Biegli sądowi w Polsce

źródło: www.hfhr.pl

Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości

źródło: www.nik.gov.pl

Ocena kompetencji biegłych sądowych

źródło: www.forensicwatch.pl

Nowa funkcjonalność na stronie internetowej UFG - historia przebiegu ubezpieczenia

Nowa funkcjonalność na stronie internetowej UFG - historia przebiegu ubezpieczenia

źródło: www.ufg.pl

Rozporządzenie Prezesa RM zmieniające rozporządzenie w/s zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (data ogłoszenia: 09-12-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę - 10.02.2016

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę - 10.02.2016

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Tak VW chce "naprawić" diesle EA189

Tak VW chce "naprawić" diesle EA189

źródło: www.samar.pl

Rozporządzenia MG - zmieniające rozporządzenie w/s metod badania jakosci paliw ciekłych oraz w/s wymagań jakosciowych dla paliw ciekłych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (data ogłoszenia: 23.10.2015)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (data ogłoszenia: 23.10.2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rzecznik Finansowy w miejsce Rzecznika Ubezpieczonych

Z dniem 11.10.2015r. Rzecznik Ubezpieczonych przekształcił się w Rzecznika Finansowego

źróło: www.rf.gov.pl

KNF chce podwyżek cen polis OC i AC

KNF chce podwyżek cen polis OC i AC, aby dostosować je "do realiów rynkowych"

źródło: www.rzu.gov.pl

Kalkulowanie składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Stanowisko UKNF w sprawie kalkulacji składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych

źródło: www.knf.gov.pl