40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Tekst ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów przekazany do Senatu

Tekst ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.

źródło: www.sejm.gov.pl