40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym + opinie instytucji i organizacji

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

(Projekt ustawy obniża stawkę akcyzy, którą opodatkowane są samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 z 18,6% do 4,6% podstawy opodatkowania.)

 

Skierowanie projektu do KU, KI, KBiFP (15.03.2016)

Opinie instytucji i organizacji:

- Minister Rozwoju

- Minister Infrastruktury i Budownictwa

- Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

- Naczelny Sąd Administracyjny

- Ministerstwo Finansów

- Ministerstwo Środowiska

 

Posiedzenie Komisji - KI nr 34, KBiFP nr 35, KU nr 72 - decyzja o kontynuacji prac (22.06.2016)

Opinie instytucji i organizacji:

- Miniesterstwo Finansów

- Stowarzyszeniu Forum Recyklingu Samochodów

- Firma MIKO

- Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych 2

- Forum Rynku Samochodów Używanych

- Stowarzyszeniu Forum Recyklingu Samochodów 2

- Stowarzyszenie Komisów.pl

- Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

- Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

 

Posiedzenie Komisji - KI nr 60, KBiFP nr 57, KU nr 112 - decyzja o kontynuacji prac (15.11.2016)

Konsultacje społeczne:

- Uwaga obywatelska 1

 

Posiedzenie Komisji - KI nr 61, KBiFP nr 62, KU nr 117  (29.11.2016)

Opinie instytucji i organizacji:

- Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców

- Stowarzyszenie Club Antycznych Automobili i Rajdów

- Związek Dealerów Samochodów

- Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

- Poprawka do projektu - senator Grzegorz Peczkis

Konsultacje społeczne:

- Uwaga obywatelska

 

SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI INFRASTRUKTURY oraz KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 107)


źródło: www.senat.gov.pl