40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (dot. filtrów DPF)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (dot. filtrów cząstek stałych DPF)

Projekt - druk nr 2699

Opinia Prokuratorii Generalnej RP i Sądu Najwyższego

źródło: www.sejm.gov.pl