40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Odpowiedź MS na wystąpienie Poleksmot

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wystąpienie Stowarzyszenia Poleksmot z dnia 20.04.2021 w/s należności biegłych za sporządzane opinie

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot