40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Komunikat - certyfikacja rzeczoznawców przez CCR

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Poleksmot (rzeczoznawcy samochodowi), którym kończy się w tym roku ważność certyfikatu kompetencji rzeczoznawcy samochodowego, a są zainteresowani ponownym uzyskaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 79a ust. 1 pkt. 6 w celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 79a ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (z późniejszymi zmianami), proszeni są o pilny kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia Poleksmot.

Sekretariat Stowarzyszenia POLEKSMOT