40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO


1. FORUM DYSKUSYJNE służy do wymiany informacji, rad, komentarzy, uwag, doświadczeń, itp. pomiędzy uczestnikami forum, szczególnie w zakresie dotyczącym zagadnień z tematyki motoryzacyjnej i maszynowej oraz spraw związanych z działalnością rzeczoznawczą członków Stowarzyszenia – rzeczoznawców i biegłych Stowarzyszenia Poleksmot.

2. Uczestnicy forum zobowiązują się do nie umieszczania na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO:

 • słów, wyrażeń, zwrotów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne,
 • treści sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub wyznaniową,
 • treści naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających,
 • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, będących (lub mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących dla wywołania kłótni,
 • treści propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki,
 • treści przyczyniających się do łamania praw autorskich,
 • treści zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe,
 • treści będących spamem niemającym nic wspólnego z danym tematem lub komentarzem,
 • treści reklamowych.

3. Stowarzyszenie Poleksmot zastrzega sobie prawo do:

 • usuwania określonych wypowiedzi lub ich wątków bez podania przyczyny,
 • wprowadzania filtrów na posty zawierające treść naruszającą REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO,
 • zablokowania możliwości dodawania treści uczestnikowi, który dopuszcza się łamania REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO,
 • usuwania z bazy FORUM DYSKUSYJNEGO tematów (wraz z komentarzami) starszych niż 6 miesięcy,
 • prowadzenia na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO akcji autopromocyjnych.

4. Wszelkie treści publikowane są przez uczestników FORUM DYSKUSYJNEGO wyłącznie na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie Poleksmot nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczone przez uczestników FORUM treści oraz nie koryguje wypowiedzi uczestników pod kątem zawartości merytorycznej.