40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie dot. badań technicznych pojazdów

"Rząd uderzy w złom na polskich drogach"

źródło: www.samar.pl

Szkolenie z systemu CDR Bosch - diagnostyka rejestratorów wypadkowych EDR

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Informujemy, że firma CrashData organizuje szkolenia ze znajomości i użytkowania systemu CDR Bosch, do przeprowadzania diagnostyki systemów i rejestratorów wypadkowych (EDR). Odbycie takiego szkolenia warunkuje możliwość dostępu do urządzeń umożliwiających odczyt danych.
W obecnym stanie, możliwe jest bezproblemowe diagnozowanie samochodów z amerykańskiego rynku motoryzacyjnego oraz niektórych pojazdów producentów europejskich.
Koszt pięciodniowego szkolenia to brutto 6.150 PLN, plus koszt hotelu w okolicach Warszawy.
Zarząd Stowarzyszenia oferuje możliwość dofinansowania do połowy kosztów uczestnictwa w szkoleniu z funduszu Naszego Stowarzyszenia.
Najbliższe terminy szkolenia to 12-16 listopada lub 19-23 listopada.

Chętnych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do sekretariatu Stowarzyszenia.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Adam Klus

Opinia prawna dotycząca umowy ramowej z PZU Pomoc

Opinia prawna dotycząca umowy ramowej z PZU Pomoc

źródło: www.zds.org.pl

Od 12.10.2018 na stacjach benzynowych nowe oznaczenia paliw

Od 12.10.2018 na stacjach benzynowych nowe oznaczenia paliw

źródło: www.pim.pl

Szersze kompetencje Rzecznika Finansowego

Szersze kompetencje Rzecznika Finansowego

www.rf.gov.pl

Interpelacja do ministra finansów w sprawie niezbędnej poprawy jakości procesu likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

Interpelacja nr 26590 do ministra finansów w sprawie niezbędnej poprawy jakości procesu likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

źródło: www.sejm.gov.pl

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny - skierowany do Sejmu (Dotyczy nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego)

Treść projektu

źródło: www.sejm.gov.pl

Strona internetowa OMRT

Została uruchomiona strona internetowa OMRT: http://www.omrt.org.pl/

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości - dot. cofania drogomierzy w pojazdach mechanicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości - dot. cofania drogomierzy w pojazdach mechanicznych

źródło: www.premier.gov.pl

Dane dot. szkód istotnych będą dostępne w "Historii pojazdu"

Odpowiedź Ministra Cyfryzacji na interpelacje w sprawie systemu "Historia pojazdu" i bazy danych UFG (interpelacja nr 20585)

źródło: www.sejm.gov.pl

TSUE: samochód nie wyrejestrowany, choć nieużywany, musi posiadać obowiązkową polisę OC

TSUE: samochód nie wyrejestrowany, choć nieużywany, musi posiadać obowiązkową polisę OC

źródło: www.rf.gov.pl

Bezpłatne seminarium: Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT ? i jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego ?

Bezpłatne seminarium: Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT ? i jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego ?

źródło: www.pim.pl