40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (dotyczy ingerencji we wskazania drogomierza) (data ogłoszenia: 10.05.2019; data wejścia w życie: 01.01.2020; art. 2 wchodzi w życie z dniem 25.05.2019r.)

źródło: www.sejm.gov.pl

mPojazd już dostępny

mPojazd już dostępny

źródło: www.gov.pl

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (dot. ingerencji we wskazania drogomierza) podpisana przez Prezydenta

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (dot. ingerencji we wskazania drogomierza) podpisana przez Prezydenta.

źródło: www.prezydent.pl

Parlament Europejski zatwierdził pułapy emisji CO2 dla samochodów ciężarowych

Parlament Europejski zatwierdził pułapy emisji CO2 dla samochodów ciężarowych

źródło: www.europarl.europa.eu

Technologie ratunkowe w pojazdach: Parlament Europejski przyjmuje przepisy ratujące życie

Technologie ratunkowe w pojazdach: Parlament Europejski przyjmuje przepisy ratujące życie

źródło: www.europarl.europa.eu

Z EVĄ będzie bezpieczniej

Z EVĄ będzie bezpieczniej

źródło: www.samar.pl

Rozporządzenie MI z dnia 12.03.2019 w/s profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (data ogłoszenia: 22.03.2019; data wejścia w życie: 11.07.2019)

źródło: www.sejm.gov.pl

Unijni prawodawcy zaakceptowali 26 marca listę blisko 30 nowych obowiązkowych systemów bezpieczeństwa w samochodach

Unijni prawodawcy zaakceptowali 26 marca listę blisko 30 nowych obowiązkowych systemów bezpieczeństwa w samochodach

źródło: www.samar.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia POLEKSMOT 2019

Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie § 20 Statutu, zwołuje na dzień 18 maja 2019 roku (sobota) na godz. 10:00 (w I terminie) i na godzinę 10:30 (w II terminie) WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLEKSMOT.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

_________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM WZC 2019

 

»»» Dojazd do Hotelu "Orle Gniazdo" w Hucisku «««

 

Do pobrania szczegółowe informacje dotyczące WZC 2019

_________________________________________________________________________________________________________________________

Zmiana składek członkowskich od dnia 1 lipca 2019

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Z DNIA 14.02.2019 DOTYCZĄCA ZMIANY SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OD DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Rzeczoznawcy uprawnieni do odznaczeń na WZC 2019

Obwieszczenie listy kandydatów – członków Stowarzyszenia Poleksmot do odznaczeń jubileuszowych, publikowane zgodnie z § 4 regulaminu nadawania odznaczeń jubileuszowych członkom Stowarzyszenia Poleksmot

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (dot. ingerencji we wskazania drogomierza)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (przebieg procesu legislacyjnego)

Treść tekstu ustawy (uchwalona na pos. Sejmu nr 78 dnia 15-03-2019) przekazanego do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

źródło: www.sejm.gov.pl