40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Zmiana terminu certyfikacji rzeczoznawców

Uprzejmie informujemy, że certyfikacja rzeczoznawców odbędzie się w dniach 25 oraz 26 października 2019r. (piątek, sobota) o godz. 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia Poleksmot w Katowicach przy ul. Kawek 2b/6

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego (dot. m.in. odczytu wskazań drogomierza podczas kontroli rudhu drogowego - paragraf 13)

źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Informacja o terminie certyfikacji rzeczoznawców

Uprzejmie informujemy, że certyfikacja rzeczoznawców odbędzie się w dniach 26 oraz 27 października 2019r. (sobota, niedziela) o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Poleksmot w Katowicach przy ul. Kawek 2b/6

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Interpelacja w/s jakości części zamiennych wykorzystywanych w procesie likwidacji szkód z OC

Interpelacja nr 33564 w sprawie jakości części zamiennych do samochodów wykorzystywanych w procesie likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

źródło: www.pim.pl

SN rozstrzygnie wątpliwości w sprawie rozliczania kosztów samochodu zastępczego

SN rozstrzygnie wątpliwości w sprawie rozliczania kosztów samochodu zastępczego

źródło: www.rf.gov.pl

Zwiedzanie fabryki Solaris Bus & Coach S.A.

Uprzejmie informujemy, że dla członków Stowarzyszenia Poleksmot planowane jest zapoznanie się z zakładem produkcyjnym Solaris Bus & Coach S.A.

Szczegóły dotyczące planowanego wyjazdu do fabryki w Bolechowie pod Poznaniem.

Przed wyjazdem wymagana jest wpłata na rachunek bankowy Stowarzyszenia należności za dojazd i uczestnictwo w zwiedzaniu fabryki, w kwocie, o której mowa w informacji szczegółowej. Wpłaty proszę dokonać dopiero po potwierdzeniu zakwalifikowania się do uczestnictwa w w/w wyjeździe przez sekretariat Stowarzyszenia.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Sąd Najwyższy uznał prawo poszkodowanych oraz cesjonariuszy do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy

Sąd Najwyższy uznał prawo poszkodowanych oraz cesjonariuszy do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy - kolejna uchwała SN z wniosku Rzecznika Finansowego

źródło: www.rf.gov.pl

Informacja dla rzeczoznawców pierwszy raz przystępujących do certyfikacji w PZM CCR

Uprzejmie informujemy, że dla rzeczoznawców pierwszy raz przystępujących do certyfikacji w PZM CCR, termin egzaminu planowany jest na dzień 18 września 2019r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Górczewskiej 228F (Siedziba PZM Holding Sp. z o.o. / Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców)

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Informacja o certyfikacji rzeczoznawców

Informacja o certyfikacji rzeczoznawców przez PZM CCR

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot