40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

SN: Wysokość odszkodowania ustalana od sumy ubezpieczenia

Sąd Najwyższy: Wysokość odszkodowania ustalana od sumy ubezpieczenia, a nie od wartosci chronionego przedmiotu.

źródło: www.rzu.gov.pl

Wytyczne KNF dla zakładów ubezpieczeń

Wytyczne KNF dla zakładów ubezpieczeń dot. likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych - 16.12.2014

źródło: www.knf.gov.pl

Rozporządzenie MIR w/s szkolenia i egzaminowania diagnostów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (data ogłoszenia: 18.12.2014).

źródło: www.sejm.gov.pl

Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej - tekst jednolity

Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej - tekst jednolity - grudzień 2014

źródło: www.rzu.gov.pl

Porozumienie pomiędzy Firmami DAT Polska a Info-Ekspert

Porozumienie pomiędzy Firmami DAT Polska Sp. z o.o. a Info-Ekspert Sp. z o.o.

źródło: www.info-ekspert.pl

Rozporządzenie MIR zmieniające rozporządzenie w/s homologacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (data ogłoszenia: 02.12.2014)

źródło: www.sejm.gov.pl

Praktyka likwidacji szkód

Praktyka likwidacji szkód w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym i przed sądem - linki do prezentacji z konferencji (Warta, SDCM, PZU, Toyota Marki, PIU)

źródło: www.piu.org.pl

IX Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

W dniu 3 grudnia 2014r. w hotelu Sofitel w Warszawie odbędzie się IX Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, szczegóły dot. forum dostępne są na stronie internetowej: http://forumubezpieczen.com/

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (data ogłoszenia: 14.11.2014)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie MG w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (data ogłoszenia: 06.11.2014)

źródło: www.sejm.gov.pl