40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy stworzenia podstaw prawnych do wprowadzenia e-usług: dostępu online dla kierowców do własnych danych i informacji, udostępnij dane pracodawcy, sprawdź szkołę jazdy i mój pojazd; rozszerzenia zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz zmian w zasadach gromadzenia danych w tych ewidencjach.

źródło: www.sejm.gov.pl

Rzecznik Finansowy zamiast Rzecznika Ubezpieczonych ?

Rzecznik Finansowy zamiast Rzecznika Ubezpieczonych ?

źródło: www.pim.pl

Prezydent podpisał ustawę o recyklingu

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

źródło: www.samar.pl

Trzecia tablica rejestracyjna

Trzecia tablica rejestracyjna

źródło: www.interia.pl

Rażące niedbalstwo kierowcy z polisą AC zwalnia firmę ubezpieczeniową z wypłaty odszkodowania

Rażące niedbalstwo kierowcy z polisą AC zwalnia firmę ubezpieczeniową z wypłaty odszkodowania

źródło: www.rzu.gov.pl

Procedura dokonania wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych

Procedura dokonania wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych

źródło: www.mir.gov.pl

Rzecznik Ubezpieczonych skierował do Sądu Najwyższego oświadczenie zawierające istotny pogląd w sprawie (sygn. III SZP 2/15)

Rzecznik Ubezpieczonych skierował do Sądu Najwyższego oświadczenie zawierające istotny pogląd w sprawie (sygn. III SZP 2/15) - Oświadczenie Rzecznika Ubezpieczonych zawierające istotny dla sprawy pogląd (25-05-2015)

źródło: www.rzu.gov.pl

Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych - cz. II

Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych - część II (25-05-2015)

źródło: www.rzu.gov.pl

Zielone światło dla "anglików"

Zielone światło dla "anglików"

źródło: www.samar.pl

Rozporządzenie MIR zmieniające rozporządzenie w/s dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (data ogłoszenia: 14-05-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl