40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

"Skazani na biegłych"

"Skazani na biegłych" - artykuł GW

źródło: www.wyborcza.pl

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej 16-10-2014

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia POLEKSMOT odbędzie się w dniu 16.10.2014r. (rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę). Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień rzeczoznawczych prosimy o złożenie stosownych dokumentów - wykaz wymaganych dokumentów.

Wpis na listę rzeczoznawców samochodowych

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ukazała się informacja dotycząca procedury dokonywania wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych - tutaj można zapoznać się, ze szczegółami dotyczącymi wpisu na listę RS

źródło: www.mir.gov.pl

Seminarium "Ochrona pojazdów zabytkowych - zmiany w przepisach celnych"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 października 2014 roku, w Warszawie, odbędzie się zorganizowane pod auspicjami Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych, seminarium szkoleniowe n/t: "Ochrona pojazdów zabytkowych - zmiany w przepisach celnych".

Szczegółowe informacje zawarte są w harmonogramie szkolenia. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia POLEKSMOT.

Do pobrania: harmonogram seminarium szkoleniowego

Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej

Raport Rzecznika Ubezpieczonych poświęcony klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej:

Raport Rzecznika Ubezpieczonych

Tabelaryczny wypis postanowień

źródło: www.rzu.gov.pl

Konferencja szkoleniowa - Leszno k. Warszawy - 18-20.09.2014

Szanowni Państwo,

W związku z podjętymi działaniami w zakresie konsolidacji środowiska rzeczoznawców motoryzacyjnych w Polsce mamy zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów do udziału w organizowanej tym razem wspólnie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno – Technicznych SIM-TECH, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych POLEKSMOT i RZECZOZNAWCY SIM-TECH Spółkę z o.o., konferencji szkoleniowej dla rzeczoznawców,

Czytaj więcej: Konferencja szkoleniowa - Leszno k. Warszawy - 18-20.09.2014

Deregulacja dostępu do zawodów - II transza

W dniu 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zmiany dotyczące "rzeczoznawców samochodowych" zawarte są w art. 4 ustawy.

Dz.U. z dnia 10 czerwca 2014 r. poz. 768

źródło: www.sejm.gov.pl

Decyzja UOKiK

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez PZU spółki Link4

źródło: www.uokik.gov.pl

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

źródło: www.sejm.gov.pl

Wytyczne KNF w/s likwidacji szkód

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła do publicznych konsultacji, projekt "wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych"

Pismo przekazujące projekt wytycznych do konsultacji

Projekt wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

źródło: www.knf.gov.pl

Założenia do projektu zmian w ustawie o VAT

W dniu 25 czerwca 2014r. Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu zmian w ustawie o VAT. Jedną z proponowanych zmian jest wykreślenie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Na podstawie w/w przepisu zwolnieniu podlegały usługi likwidacji szkód, assistance etc. Zmiana przespisów może spowodować, iż dotychczas wydane interpretacje oparte na art. 43 ust. 13 stracą swoją ważność.

Założenia do projektu zmian w ustawie o VAT

źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl

Komunikat KNF

Założenia projektowanych wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Komunikat z posiedzenia KNF w dniu 8 lipca 2014 roku

źródło: www.knf.gov.pl