40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę - 10.02.2016

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę - 10.02.2016

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Tak VW chce "naprawić" diesle EA189

Tak VW chce "naprawić" diesle EA189

źródło: www.samar.pl

Rozporządzenia MG - zmieniające rozporządzenie w/s metod badania jakosci paliw ciekłych oraz w/s wymagań jakosciowych dla paliw ciekłych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (data ogłoszenia: 23.10.2015)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (data ogłoszenia: 23.10.2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rzecznik Finansowy w miejsce Rzecznika Ubezpieczonych

Z dniem 11.10.2015r. Rzecznik Ubezpieczonych przekształcił się w Rzecznika Finansowego

źróło: www.rf.gov.pl

KNF chce podwyżek cen polis OC i AC

KNF chce podwyżek cen polis OC i AC, aby dostosować je "do realiów rynkowych"

źródło: www.rzu.gov.pl

Kalkulowanie składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Stanowisko UKNF w sprawie kalkulacji składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych

źródło: www.knf.gov.pl

Co dalej z EA 189 ?

Co dalej z EA 189 ?

źródło: www.volkswagenag.com

Projekt rozporządzenia MIR zmieniającego rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Projekt - uzgodnienia

Pismo - uzgodnienia

źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (data ogłoszenia: 10-09-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl