40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w/s ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (data ogłoszenia: 27-06-2017)

źródło: www.sejm.gov.pl

Wzrosną składki ubezpieczeniowe

"Polisy zaczną drożeć, bo z początkiem lipca został wprowadzony VAT na usługi pomocnicze dla towarzystw"

źródło: www.rp.pl

Jak wybierać opony

Jak wybierać opony - opracowanie UOKIK

źródło: www.uokik.gov.pl

Projekt rozporządzenia MIiB w/s zmiany rozporządzenia w/s dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (26-06-2017r.):

źródło: www.legislacja.gov.pl

Pismo PIM w sprawie manipulacji w systemach kalkulacyjnych

Pismo PIM w sprawie manipulacji w systemach kalkulacyjnych

źródło: www.pim.pl

UOKiK odpowiedział na zawiadomienie ZDS w sprawie Audatex (AZT)

UOKiK odpowiedział na zawiadomienie ZDS w sprawie Audatex (AZT)

źródło: zds.org.pl

Projekt ustawy o tzw. "profesjonalnej rejestracji pojazdu"

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt tzw. "profesjonalnej rejestracji pojazdu") - druk nr 1543 (data wpływu projektu do Sejmu: 08.05.2017)

źródło: www.sejm.gov.pl