40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (data ogłoszenia: 04.03.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę - 28.04.2016

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę - 28.04.2016

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (data ogłoszenia: 29.02.2016r.)

www.sejm.gov.pl

Naprawa z ubezpieczenia OC tylko na fakturę ?

Naprawa z ubezpieczenia OC tylko na fakturę ?

źródło: www.motofocus.pl

Obwieszczenie Ministra SWiA w/s ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie kierowania ruchem drogowym

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (data ogłoszenia: 04.02.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Projekt rekomendacji dot. procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów OC posiadaczy pojazdów

W dniu 25 stycznia 2016 r. KNF przekazała do publicznych konsultacji projekt Rekomendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

Pismo przekazujące projekt rekomendacji

Projekt rekomendacji

źródło: www.knf.gov.pl

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę, planowane na dzień 10.02.2016 zostało odwołane

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę, planowane na dzień 10.02.2016 nie odbędzie się.

O nowym terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej Stowarzyszenia, po jego ustaleniu.

Rozporządzenie MIiB zmieniające rozporządzenie w/s rejestracji i oznaczania pojazdów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (data ogłoszenia: 29.12.2015r.)

źródło: www.sejm.gov.pl

Biegli sądowi

Biegli sądowi w Polsce

źródło: www.hfhr.pl

Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości

źródło: www.nik.gov.pl

Ocena kompetencji biegłych sądowych

źródło: www.forensicwatch.pl

Nowa funkcjonalność na stronie internetowej UFG - historia przebiegu ubezpieczenia

Nowa funkcjonalność na stronie internetowej UFG - historia przebiegu ubezpieczenia

źródło: www.ufg.pl

Rozporządzenie Prezesa RM zmieniające rozporządzenie w/s zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (data ogłoszenia: 09-12-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl