40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

UOKiK wstępnie ocenił przyczyny podwyżek OC

UOKiK wstępnie ocenił przyczyny podwyżek OC

źródło: www.pb.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym + opinie instytucji i organizacji

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

(Projekt ustawy obniża stawkę akcyzy, którą opodatkowane są samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 z 18,6% do 4,6% podstawy opodatkowania.)

 

Skierowanie projektu do KU, KI, KBiFP (15.03.2016)

Opinie instytucji i organizacji:

- Minister Rozwoju

- Minister Infrastruktury i Budownictwa

- Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

- Naczelny Sąd Administracyjny

- Ministerstwo Finansów

- Ministerstwo Środowiska

 

Posiedzenie Komisji - KI nr 34, KBiFP nr 35, KU nr 72 - decyzja o kontynuacji prac (22.06.2016)

Opinie instytucji i organizacji:

- Miniesterstwo Finansów

- Stowarzyszeniu Forum Recyklingu Samochodów

- Firma MIKO

- Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych 2

- Forum Rynku Samochodów Używanych

- Stowarzyszeniu Forum Recyklingu Samochodów 2

- Stowarzyszenie Komisów.pl

- Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

- Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

 

Posiedzenie Komisji - KI nr 60, KBiFP nr 57, KU nr 112 - decyzja o kontynuacji prac (15.11.2016)

Konsultacje społeczne:

- Uwaga obywatelska 1

 

Posiedzenie Komisji - KI nr 61, KBiFP nr 62, KU nr 117  (29.11.2016)

Opinie instytucji i organizacji:

- Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców

- Stowarzyszenie Club Antycznych Automobili i Rajdów

- Związek Dealerów Samochodów

- Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

- Poprawka do projektu - senator Grzegorz Peczkis

Konsultacje społeczne:

- Uwaga obywatelska

 

SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI INFRASTRUKTURY oraz KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 107)


źródło: www.senat.gov.pl

Odszkodowania przy rozliczeniu kosztorysowym

"89,78% zaniżonych odszkodowań przy rozliczeniu kosztorysowym"

źródło: www.pim.pl

XI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych - zapowiedź

XI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych - zapowiedź konferencji organizowanej przez Polską Izbę Motoryzacji

źródło: www.forumubezpieczen.com

Rozporządzenie ME z dnia 14.10.2016 r. w/s metod badania jakości biopaliw ciekłych

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych (data ogłoszenia: 04.11.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Przedsiębiorca może korzystać z polskich przepisów zwalniających z VAT usługi wyceny szkód ubezpieczeniowych

"Przedsiębiorca może korzystać z polskich przepisów zwalniających z VAT usługi wyceny szkód ubezpieczeniowych. Może się też powołać na przepisy unijne i doliczać VAT. Urząd musi respektować jego wybór."

źródło: www.rp.pl

Rozporządzenie ME z dnia 14.10.2016 r. w/s metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) (data ogłoszenia: 26.10.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Certyfikacja rzeczoznawców Stowarzyszenia Poleksmot - zmiana terminu

Uprzejmie informujemy, że certyfikacja rzeczoznawców Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych Poleksmot odbędzie się w dniach 9÷10 grudnia 2016r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w biurze Stowarzyszenia do dnia 10 listopada 2016r.

Sekretariat Stowarzyszenia POLEKSMOT

Obwieszczenie MIiB z 28.09.2016 w/s ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MIiR w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (data ogłoszenia: 17.10.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wdrażający dyrektywę 2014/45/UE

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wdrażający dyrektywę 2014/45/UE:

- pismo przewodnie

- projekt ustawy

- załączniki - akty wykonawcze ZIP

źródło: www.patronat.pl

Likwidacja szkód jest w całości zwolniona z podatku VAT

Likwidacja szkód jest w całości zwolniona z podatku VAT

źródło: www.gazetaprawna.pl

SN rozstrzygnął problem tzw. niedoubezpieczenia

Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem tzw. niedoubezpieczenia

źródło: www.rf.gov.pl