40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Tekst ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów przekazany do Senatu

Tekst ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.

źródło: www.sejm.gov.pl

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym - 09.04.2015

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (data ogłoszenia: 30.04.2015r.)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Prezesa RM zmieniające rozporządzenie w/s grzywien

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (data ogłoszenia: 10-04-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rusza Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Od 1 kwietnia 2015r. rusza Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

źródło: www.piu.org.pl

Dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Aktualne przepisy i wymagania dotyczace dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

źródło: www.pimot.eu

Indywidualne interpretacje podatkowe dot. biegłych sądowych

ITPP1/443-1069/14/AJ/Interpretacja indywidualna

IBPP1/443-550/14/ES/Interpretacja indywidualna

źródło: www.interpretacje-podatkowe.org

Rejestr klauzul niedozwolonych

Rejestr klauzul niedozwolonych - informacja Prezesa UOKiK

źródło: uokik.gov.pl

Akcje serwisowe

Akcje serwisowe w 2014 roku według danych UOKiK

źródło: www.samar.pl