40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rozporządzenie ME z dnia 14.10.2016 r. w/s metod badania jakości biopaliw ciekłych

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych (data ogłoszenia: 04.11.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Przedsiębiorca może korzystać z polskich przepisów zwalniających z VAT usługi wyceny szkód ubezpieczeniowych

"Przedsiębiorca może korzystać z polskich przepisów zwalniających z VAT usługi wyceny szkód ubezpieczeniowych. Może się też powołać na przepisy unijne i doliczać VAT. Urząd musi respektować jego wybór."

źródło: www.rp.pl

Rozporządzenie ME z dnia 14.10.2016 r. w/s metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) (data ogłoszenia: 26.10.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Certyfikacja rzeczoznawców Stowarzyszenia Poleksmot - zmiana terminu

Uprzejmie informujemy, że certyfikacja rzeczoznawców Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych Poleksmot odbędzie się w dniach 9÷10 grudnia 2016r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w biurze Stowarzyszenia do dnia 10 listopada 2016r.

Sekretariat Stowarzyszenia POLEKSMOT

Obwieszczenie MIiB z 28.09.2016 w/s ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MIiR w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (data ogłoszenia: 17.10.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wdrażający dyrektywę 2014/45/UE

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wdrażający dyrektywę 2014/45/UE:

- pismo przewodnie

- projekt ustawy

- załączniki - akty wykonawcze ZIP

źródło: www.patronat.pl

Likwidacja szkód jest w całości zwolniona z podatku VAT

Likwidacja szkód jest w całości zwolniona z podatku VAT

źródło: www.gazetaprawna.pl

SN rozstrzygnął problem tzw. niedoubezpieczenia

Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem tzw. niedoubezpieczenia

źródło: www.rf.gov.pl

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym - druk nr 819

źródło: www.sejm.gov.pl

Szkolenie - "Wprowadzenie do wyceny wartości środków technicznych"

Uprzejmie informujemy, że kolejne szkolenia dla członków Stowarzyszenia Poleksmot z tematyki: "Wprowadzenie do wyceny wartości środków technicznych", planowane są w dniach 29÷30 października oraz 3÷4 grudnia 2016r.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia Poleksmot.

Do pobrania: zakres szkolenia, warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz proponowane terminy szkoleń.

Derogacja VAT

Derogacja VAT

źródło: www.samar.pl