40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Obwieszczenie MIiB z dnia 2 czerwca 2016 r. w/s ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MI w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (data ogłoszenia: 18.07.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Stanowisko Ministra Finansów w/s podatku VAT od usług świadczonych przez biegłych sądowych

Stanowisko Ministra Finansów w/s podatku VAT od usług świadczonych przez biegłych sądowych

źródło: www.warszawapraga.so.gov.pl

Sprawdź historię swojego OC

Sprawdź historię swojego OC

źródło: www.sprawdzoc.pl

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w/s ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (data ogłoszenia: 23.06.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie MIiB zmieniające rozporządzenie w/s warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (data ogłoszenia: 15.06.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w/s ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami (data ogłoszenia: 05.05.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie ME w/s wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (data ogłoszenia: 18.04.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie MIiB zmieniające rozporządzenie w/s szczegółowych czynności organów w/s związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (data ogłoszenia: 12.04.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie MC w/s katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (data ogłoszenia: 31.03.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Dostęp do oprogramowania Eurotax dla członków Stowarzyszenia Poleksmot

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Eurotax" dostępnej po zalogowaniu, zostały umieszczone dokumenty dot. warunków dostępu "online" do oprogramowania "Eurotax" dla członków Stowarzyszenia Poleksmot.

Jednoczesnie informujemy, że szkolenie z obsługi oprogramowania "Eurotax - Carwert" planowane jest w dniu 14 kwietnia 2016 roku w Katowicach. Szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot