40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Trzecia tablica rejestracyjna

Trzecia tablica rejestracyjna

źródło: www.interia.pl

Rażące niedbalstwo kierowcy z polisą AC zwalnia firmę ubezpieczeniową z wypłaty odszkodowania

Rażące niedbalstwo kierowcy z polisą AC zwalnia firmę ubezpieczeniową z wypłaty odszkodowania

źródło: www.rzu.gov.pl

Procedura dokonania wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych

Procedura dokonania wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych

źródło: www.mir.gov.pl

Rzecznik Ubezpieczonych skierował do Sądu Najwyższego oświadczenie zawierające istotny pogląd w sprawie (sygn. III SZP 2/15)

Rzecznik Ubezpieczonych skierował do Sądu Najwyższego oświadczenie zawierające istotny pogląd w sprawie (sygn. III SZP 2/15) - Oświadczenie Rzecznika Ubezpieczonych zawierające istotny dla sprawy pogląd (25-05-2015)

źródło: www.rzu.gov.pl

Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych - cz. II

Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych - część II (25-05-2015)

źródło: www.rzu.gov.pl

Zielone światło dla "anglików"

Zielone światło dla "anglików"

źródło: www.samar.pl

Rozporządzenie MIR zmieniające rozporządzenie w/s dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (data ogłoszenia: 14-05-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie MIR zmieniające rozporządzenie w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (data ogłoszenia: 14-05-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie RM w/s Pełnomocnika Rządu d/s bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego (data ogłoszenia: 12-05-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Zmiany w CEPIK

Planowane zmiany w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK

źródło: www.gazetaprawna.pl