40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rozporządzenie ME w/s wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (data ogłoszenia: 18.04.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie MIiB zmieniające rozporządzenie w/s szczegółowych czynności organów w/s związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (data ogłoszenia: 12.04.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie MC w/s katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (data ogłoszenia: 31.03.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Dostęp do oprogramowania Eurotax dla członków Stowarzyszenia Poleksmot

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Eurotax" dostępnej po zalogowaniu, zostały umieszczone dokumenty dot. warunków dostępu "online" do oprogramowania "Eurotax" dla członków Stowarzyszenia Poleksmot.

Jednoczesnie informujemy, że szkolenie z obsługi oprogramowania "Eurotax - Carwert" planowane jest w dniu 14 kwietnia 2016 roku w Katowicach. Szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (data ogłoszenia: 04.03.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę - 28.04.2016

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę - 28.04.2016

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (data ogłoszenia: 29.02.2016r.)

www.sejm.gov.pl

Naprawa z ubezpieczenia OC tylko na fakturę ?

Naprawa z ubezpieczenia OC tylko na fakturę ?

źródło: www.motofocus.pl

Obwieszczenie Ministra SWiA w/s ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie kierowania ruchem drogowym

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (data ogłoszenia: 04.02.2016)

źródło: www.sejm.gov.pl

Projekt rekomendacji dot. procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów OC posiadaczy pojazdów

W dniu 25 stycznia 2016 r. KNF przekazała do publicznych konsultacji projekt Rekomendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

Pismo przekazujące projekt rekomendacji

Projekt rekomendacji

źródło: www.knf.gov.pl

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę, planowane na dzień 10.02.2016 zostało odwołane

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej - rozmowa kwalifikacyjna na asystenta, egzamin na rzeczoznawcę, planowane na dzień 10.02.2016 nie odbędzie się.

O nowym terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej Stowarzyszenia, po jego ustaleniu.