40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Angliki stanęły w korku

Angliki stanęły w korku

źródło: www.samar.pl

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (data ogłoszenia: 02-07-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Telematyka na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Telematyka na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

źródło: www.motofocus.pl

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy stworzenia podstaw prawnych do wprowadzenia e-usług: dostępu online dla kierowców do własnych danych i informacji, udostępnij dane pracodawcy, sprawdź szkołę jazdy i mój pojazd; rozszerzenia zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz zmian w zasadach gromadzenia danych w tych ewidencjach.

źródło: www.sejm.gov.pl

Rzecznik Finansowy zamiast Rzecznika Ubezpieczonych ?

Rzecznik Finansowy zamiast Rzecznika Ubezpieczonych ?

źródło: www.pim.pl

Prezydent podpisał ustawę o recyklingu

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

źródło: www.samar.pl

Trzecia tablica rejestracyjna

Trzecia tablica rejestracyjna

źródło: www.interia.pl

Rażące niedbalstwo kierowcy z polisą AC zwalnia firmę ubezpieczeniową z wypłaty odszkodowania

Rażące niedbalstwo kierowcy z polisą AC zwalnia firmę ubezpieczeniową z wypłaty odszkodowania

źródło: www.rzu.gov.pl

Procedura dokonania wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych

Procedura dokonania wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych

źródło: www.mir.gov.pl

Rzecznik Ubezpieczonych skierował do Sądu Najwyższego oświadczenie zawierające istotny pogląd w sprawie (sygn. III SZP 2/15)

Rzecznik Ubezpieczonych skierował do Sądu Najwyższego oświadczenie zawierające istotny pogląd w sprawie (sygn. III SZP 2/15) - Oświadczenie Rzecznika Ubezpieczonych zawierające istotny dla sprawy pogląd (25-05-2015)

źródło: www.rzu.gov.pl